Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ με ΑΦΜ 800384761 που εδρεύει στην οδό Ειρήνης & Φιλίας 207 - 209, Μαλάδες Ηρακλείου Κρήτης,  Τ.Κ 71500, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, τα οποία επεξεργαζόμαστε και διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς. 

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης πολιτικής προσωπικών δεδομένων, είναι η ενημέρωση των υποκειμένων (πελατών – συνεργατών) σχετικά με: 
α) τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση τους, 
β) νέες υπηρεσίες μας και 
γ) τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η εταιρία CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ με έδρα στην Ειρήνης & Φιλίας 207 - 209, Μαλάδες Ηρακλείου Κρήτης,  Τ.Κ 71500, email: info@crmsa.gr , Tηλ: (+30) 2811 100 500, website: www.crmsa.gr , σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dpo@crmsa.gr ή στο τηλέφωνο: 2811 100 536. 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ έχει λάβει μέριμνα και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Συλλογή και επεξεργασία
Η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.  

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 

Σκοπός της  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά η εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης από τα φυσικά μας καταστήματα . 

Συγκεκριμένα: 

Εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών bonus card :
Για την εγγραφή στο πρόγραμμα bonus card  και απόκτηση της κάρτας πιστότητας BONUS CARD CRM ΑΡΙΑΔΝΗ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής σε ένα από τα καταστήματά μας ή να εγγραφείτε αυτόματα στο BONUS CARD CRM ΑΡΙΑΔΝΗ με την δημιουργία λογαριασμού πελάτη στο www.crmsa.gr . Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα πιστότητας BONUS CARD CRM ΑΡΙΑΔΝΗ, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου. 

Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:
Για την εγγραφή στα newsletters της εταιρείας μας, την αποστολή ενημερώσεων ή/και προσφορών ή/και προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να μας δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) σε φυσικό ή στο www.crmsa.gr . Με την εγγραφή στα Newsletters μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. με SMS, Viber, Push Notifications κα). 

Εξατομικευμένη επικοινωνία («profiling»)
Η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση μεταξύ της  συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες της, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε  ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία, η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του πελάτη με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης στα καταστήματα, της χρήσης προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια έκπτωσης, συμβουλές και ενημερωτικό περιεχόμενο. Επιπλέον, για να προβεί πιθανόν στην διενέργεια ερευνών με σκοπό την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας ή/και τα φυσικά καταστήματα μας, χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί σας. 

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών
Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας  θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος των συνεργαζόμενων τραπεζών και για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στα ηλεκτρονικά της συστήματα  ή σε φυσικό αρχείο. Για την πιστοποίηση του κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας σας σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας. 

Εκτέλεση και αποστολή των παραγγελιών σας:
Για να εκτελούμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση, τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι: 
Tο όνομα,  και το Eπώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις την επωνυμία, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τη δραστηριότητα, ώστε να γνωρίζει η εταιρεία μας ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα παραλάβει την παραγγελία. 

Την πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία στον τόπο που θα επιλέξετε. 

Τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας. 

Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και την τηλεφωνική επικοινωνία αναφορικά με την παραγγελία σας. 

Την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.  

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας στην CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, επιδέχονται επεξεργασίας από εμάς μόνο όταν συντρέχει νόμιμος λόγος. 

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

Η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων που έχετε αγοράσει  από τα φυσικά μας καταστήματα και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, η απόδειξη υποβολής των παραγγελιών σας, η μετά την πώληση υποστήριξη, η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται η χρήση τους για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης. H διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας μας για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πελατών και των εγκαταστάσεών μας, καθώς και ειδικά λογισμικά ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Η συγκατάθεση που παρέχετε στην CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ , υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για να εγγραφείτε στα newsletters, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες, να συμμετέχετε σε έρευνα ικανοποίησης πελατών, να λαμβάνετε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ.  

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δύναται να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες με την CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ εταιρείες, ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με αυτήν συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, οι διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταμοιβής πελατών, οι εταιρείες που διενεργούν έρευνα ικανοποίησης πελατών.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων 

Η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας ή τα φυσικά μας καταστήματα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Για διάφορες προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Επίσης, θα διατηρήσουμε αποθηκευμένα τα δεδομένα του λογαριασμού που δημιουργήσατε στον ιστότοπό μας για όσο διάστημα τον τηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Εφόσον απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να διατηρήσουμε αποθηκευμένα κάποια δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dpo@crmsa.gr , Τηλέφωνο: 2811100536. 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα των προσωπικών σας δεδομένων και επαλήθευσης του χρόνου και του τρόπου της αρχικής αποθήκευσης αυτών,  καθώς και ενημέρωσης για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και προστασίας αυτών. 

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα μελέτης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. 

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο της CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχουμε προβεί σε επεξεργασία αυτών μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση αυτών, 
(β) όταν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, 
(γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν  χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και 
(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. 

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, αντίγραφο της «καρτέλας πελάτη» που εμπεριέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό  μπορεί να ασκηθεί για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Τέλος, η CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ σας ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις που η επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της CRM ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dpo@crmsa.gr , Τηλέφωνο: 2811100536. 

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr