Καριέρα CRM

ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Η αποστολή ατιτήσεων βιογραφικού γίνεται μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Ειρήνης και Φιλίας 207-209, Μαλάδες Ηρακλείου, Τ.Κ.71500, Τ.Θ. 2008

'H ηλεκτρονικά με E-mail στο info@crmsa.gr.